^

Kuva: Klaus von Matt

 

Kuva: Klaus von Matt

 

Ontreini Jyrki ja Homani Ohvo

Lönnrotin, Castrénin ja Europeauksen jälkeinen runonkerääjäpolvi laulatti Ontrei Malisen ja Vaassila Kieleväisen jälkeisiä perinteentaitajia. Pääosa heistä kuului kylää "hallitsevaan" Malisen runonlaulajasukuun.

Parhaimpina pidettiin Ontrein poikaa Ontreini Jyrkiä ja Homani Ohvoa, jotka Berner ikuisti samaan valokuvaan vuonna 1872. Borenius kävi Vuonnisessa kaikkiaan kolme kertaa (1871, 1872 ja 1877) ja kirjoitti sekä Jyrkiltä että Ohvolta samoja runoja useampaan kertaan. Molemmat laulajat säilyttivät ihmeteltävän hyvin runonsa samanlaisina.

Borenius on verrannut Jyrkiä Miihkali Perttuseen ja pitänyt häntä jopa tätä etevämpänä siinä, että hän on välttänyt eri aiheiden sekoituksen runoissaan. Ylipäänsä Borenius kiittää Jyrkin runoja ihmeteltävän klassisesta puhtaudesta ja toteaa hänen uskollisesti säilyttäneen isänsä laulutavan; ainoastaan "paikoin se on lyhennyt siten, että yksityisseikat ovat karisseet pois."


A135
Kareliya Republits.
Venäjä ,186942

Lönnrotin, Castrénin ja Europeauksen jälkeinen runonkerääjäpolvi laulatti Ontrei Malisen ja Vaassila Kieleväisen jälkeisiä perinteentaitajia. Pääosa heistä kuului kylää "hallitsevaan" Malisen runonlaulajasukuun...

Vuonninen