^

Kuva: Klaus von Matt

 

Kuva: Klaus von Matt

 

Uhtuan historia

Uhtua on Vienan runoalueen suurin kylä. Lönnrotin aikana siellä oli kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin Kajaanissa. Nyt voimasuhteet ovat vaihtuneet, mutta Uhtua on säilyttänyt tarunhohtoisuutensa.

Uhtuan nimi muutettiin virallisesti Kalevalaksi vuonna 1961. Vuodesta 1935, jolloin vietettiin eepoksen 100-vuotisjuhlaa, tuo nimi oli annettu piirille. Kun se yhdistettiin Kemin piiriin, entinen piirikeskus sai tuon nimen. Myöhemmin piiri palautettiin nimineen, mutta Uhtuan nimeä ei. Kanta-asukkaille Uhtua on aina ollut Uhtua.

Uhtua runonkerääjien aikaan

Lönnrotin aikaan Uhtualla oli n. 80 taloa. Vuonna 1879 Ervasti kertoo talojen lukumääräksi 160-170. Vuoden 1905 väestölaskenta kertoo taloja olleen 204 ja asukkaita 1 206. Uhtua erosi ulkoiselta olemukseltaan seudun muista kylistä.

"Kun joudumme Keski-Kuittijärvelle, aukeaa edessämme rajaton ulappa. Idässä päin on kahden saaren välissä kapea aukko, jonka kohdalla ei näy järven toista rantaa ollenkaan.

Matkalla ajattelemme, pettääköhän Uhtuakin toiveemme niinkuin Vuokkiniemi.

Mutta kun sitten käännymme eräästä niemestä, joka esti meitä vielä kylää näkemästä, huomaamme jo veneestä, että pelkomme, mitä kylän kokoon ja
ulkonäköön tulee, oli perusteeton.

Vaikutelma on varsin uljas. Laajan, puolikuuta muistuttavan lahden perukassa näkyy korkea, jyrkkä, puuton hiekkarinne, kulkien rannan suuntaan. Rinteen harjalla on pitkä rivi taloja ja kaksi kirkontornia, jotka kuvastuvat taivasta vasten. (Sparre, vuodelta 1892)"

Runonkerääjien aikaan Uhtua jakautui neljään kylänosaan: edellä kuvattuun Kuitin rantatörmällä sijaitsevaan nauhamaiseen Likopäähän, joka oli kylän vaurainta osaa; sen ja Uhutjoen välissä olevaan Ryhjään, jossa seisoivat vanha tsasouna ja kirkko; joen toisella puolen olevaan Miitkalan taloryhmään sekä laajaksi suvannoksi laajenneen 
Uhutjoen rantamilla sijaitsevaan Lamminpohjaan. Myöhempiä kylänosia ovat Lamminpohjan ja Miitkalan väliin rakennettu Issakkala ja laajaksi kasvanut Huponsuo.

Itse Uhtuassa asuu nykyään viitisen tuhatta asukasta (vuoden 1989 väestönlaskun mukaan 5 230). Karjalaiset ovat jääneet vähemmistöksi (2 360 eli 45,1%) kansallisen piirin hallintokeskuksessaan, jossa vielä ennen sotia venäjäksi kuultu sana oli harvinainen. Nyt venäjä on yleinen puhekieli. Karjalaksi puhuvat vain vanhemman polven kanta-asukkaat keskenään.

 

Uhtua Neuvostoliiton aikana

Neuvostovallan tultua voimaan Uhtuasta tehtiin piirikeskus. Piirin rajat ovat vaihdelleet erilaisten poliittisten suuntausten mukaisesti: Kalevalan 100-vuotisjuhlan kunniaksi piirille annettiin Kalevalan piirin nimi. Kun sitten alkoi surullisenkuuluisa keskittämispolitiikka, joka johti monien runokylien likvidoimiseen, Kalevalan ja Kiestingin piirit yhdistettiin Kemin piiriin ja luotiin suuri ja, kuten uskottiin, "tehokas" hallintoyksikkö.

Tässä yhteydessä Uhtua menetti alkuperäisen nimensä (v.1961), sillä Kalevalan piirin hävittyä haluttiin eepoksen nimi jotenkin jättää näkyviin ja vastoin asukkaiden tahtoa Uhtuasta tehtiin Kalevala.

Suurpiiri ei kestänyt kovin pitkää aikaa, ja Vienaan luotiin nykyiset Kemin, Kalevalan ja Louhen piirit, mutta hävitettyjen "perspektiivittömien kylien" uudelleen perustamiseen poliitikoilla ei riittänyt rohkeutta. Edes Uhtualle ei palautettu sen alkuperäistä nimeä.

Kun Kostamuksen kaivosta, kombinaattia ja niiden tarvitsemaa asutusta ryhdyttiin rakentamaan, tämä alue kuului vielä Kalevalan piiriin, mutta kun Kostamuksen asukasluku v. 1983 kasvoi 10 000:ksi ja se sai kaupunkioikeudet, niin kaupunki lähiympäristöineen erotettiin Kalevalan piiristä omaksi hallintoyksikökseen. Vuonna 1988 siihen liitettiin vielä Vuokkiniemen kyläneuvoston alue, joten Kalevalan piiri pieneni entisestään.

1990-luvun lopussa Kalevalan piiriin kuuluivat seuraavat kylät ja asutukset: Kalevala (Uhtua), Vuonninen, Jyskyjärvi, Jyvöälahti, Pistojärvi, Kepa, Kuusiniemi, Luusalmi, Borovoi ja Uusi Jyskyjärvi.

MediaMuita artikkeleita tässä kategoriassa: « Runonkeruu Uhtualla

40 A135
Kalevala, Kareliya Republits.
Venäjä ,186910

Uhtua on Vienan runoalueen suurin kylä. Lönnrotin aikana siellä oli kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin Kajaanissa. Nyt voimasuhteet ovat vaihtuneet, mutta Uhtua on säilyttänyt tarunhohtoisuutensa...

Uhtua